Design, Engineering, Contracting
DENC is sterk in totaaloplossingen. Onze all-engineering biedt u het gemak en de efficiency van slechts één ervaren partij voor zowel projectmanagement, ontwerp en engineering.
Landgebruik, ecologie

LOCATIEKEUZE / TRANSPORT

 • Optimalisatie transportbewegingen t.b.v. uw bedrijfsvoering (leveranciers/afzetmarkt/multimodale knooppunten)
 • Nabijheid arbeidsmarkt, openbaar vervoer en veilige voetganger/fietsroutes
 • Nabij voorzieningen
 • Goede voorzieningen voor fietsers (overdekte/bewaakte stalling, douche/kleedruimte/kluisjes)
 • Scheiding verkeerssoorten op terrein
 

EFFICIENT GRONDGEBRUIK

 • Hergebruik bestaande faciliteiten
 • Intensief grondgebruik
 • Dubbel grondgebruik door stapelen van functies
 • Flex werkplekken (kantoren)
 • Compacte opslagsystemen
 

TERREININRICHTING / ECOLOGIE

 • Gesloten grondbalans (geen grondtransporten en zandaanvoer; behoud streekeigen afwerklaag)
 • Minimaliseren verhard oppervlak
 • Waterdoorlatende half open verhardingen
 • Scheiding afvalwater en hemelwater
 • Infiltratie van hemelwater, lozing op oppervlaktewater
 • Regenwaterretentie, open water buffering en vertraagde afvoer
 • Natuurvriendelijke oevers
 • Geen rioolwateroverstorten op oppervlaktewater
 • Bomen als natuurlijke zonwering, als windscherm (entrees, laad- en loszones) en als opvang van fijn stof
 • Ecologisch tuinplan (inheemse beplanting passend bij grondsoort en omgeving)
 • Habitat creëren voor potentieel kansrijke soorten
 • Ruimte voor compostering
 • Voorkomen van “strooilicht” van buitenverlichting
 • Integratie terrein met daklandschap
 • Helofyten filter (moerasplanten en bacteriën in zandbed waardoor afvalwater deels op oppervlaktewater geloosd kan worden)
 • Bedrijfshuisvesting als geluidsbuffer naar geluidsgevoelige functies
Materiaalgebruik

VERANTWOORD MATERIAALGEBRUIK

 • Gebruik van zoveel mogelijk regionale bouwstoffen
 • Toepassing materiaalbesparende kanaalplaat vloeren
 • Gebruik van FSC gecertificeerd, duurzaam geproduceerd hout
 • Houtverduurzaming alleen met milieubewuste methoden
 • Gebruik van klinkerarme cementsoorten
 • Gipstoepassing binnen d.m.v. Rogips of natuurgips
 • Gebruik van natuurlijke isolatiematerialen zoals steenwol
 • Gebruik van materialen en detaillering met beperkt technisch- en schoonmaakonderhoud
 • Robuuste detaillering en bescherming (binnen en buiten) tegen beschadiging en overmatige slijtage
 • Huurdervoorzieningen pas aanbrengen als huurder(wensen) bekend zijn
  BEPERKING MATERIAALGEBRUIK
 • Beperking van gegalvaniseerd staal tot waar dit noodzakelijk is
 • Beperking gebruik van niet te scheiden composietmaterialen
 • Beperking gebruik van uitspoelende materialen zoals lood, zink, koper etc.
 • Beperking gebruik van energie- en transportintensieve en/of vervuilende materialen (o.a. MRPI certificaat milieubelasting bouwmaterialen gebaseerd op levenscyclusanalyse)
  HERGEBRUIK
 • Gebruik van gerecycled bouwmateriaal zoals betongranulaat, glas en aluminium en spaanplaat van gerecycled hout (met beperkte formaldehyde emissie)
 • Hergebruik van bouwproducten zoals tweedehands straatklinkers
 • Hergebruik van complete bouwelementen en/of –constructies
 • PVC toepassing d.m.v. gerecycled PVC of PVC met gesloten kringloop
 • Gebruik van materialen die met behoud van waarde in de (technische of ecologische) kringloop teruggebracht kunnen worden (‘craddle to craddle’)
 • Gebruik van beton met grindvervanger
 

AFVAL, VERVUILING

 • Beperking en scheiding van bouwafval
 • Voorkomen van bouwfouten en verspilling door integrale aanpak
 • Beperking van (fijn)stof bij bouwactiviteiten door prefabricage/stofschotten/ bevochtigen
 • Ruimten voor afvalscheiding meeontwerpen
 • Opvang vervuild bluswater
 • Niet of aangepast bouwen in wateroverlastgebieden
 • Olieafscheiders voor afstromend regenwater van (grotere) verharde oppervlakten
 
Duurzaam

Als multidisciplinair dienstverlener voor huisvesting en vastgoed realiseren wij duurzame projecten voor werken, winkelen, wonen en recreëren. DENC is sterk in totaaloplossingen. Onze innovatieve multidisciplinaire en integrale aanpak biedt bij uitstek de mogelijkheid duurzame maatregelen, technieken en materialen goed te onderzoeken, af te wegen en toe te passen. DENC is al vele jaren op een vanzelfsprekende wijze actief op het gebied van energiebesparing en duurzaam bouwen. Zo verzorgde DENC het ontwerp en de engineering van het eerste logistiek centrum in Nederland dat van de Dutch Green Building Council het BREEAM duurzaamheidcertificaat ontving! BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een beoordelingsmethode waarmee de duurzaamheid van gebouwen kan worden bepaald. DENC vergelijkt voor u op praktische wijze de investeringskosten, de effecten en de terugverdientijd (incl. evt. subsidiemogelijkheden) van de mogelijke maatregelen, zodat u uw eigen (milieu)bewuste keuzes kunt maken. Graag bespreken we met u de mogelijkheden voor uw huisvesting. Ons team is in staat de meest uiteenlopende vraagstukken op de juiste manier te beantwoorden met als vanzelfsprekend resultaat: natuurlijk rendement.
Visie

DENC wil op verantwoorde wijze tegemoetkomen aan de behoefte van het heden, rekening houdend met de toekomst. Dit betekent dat wij ons steeds rekenschap geven van de schaarste en eindigheid van grondstoffen en hulpbronnen, de opnamecapaciteit van onze atmosfeer en het belang van het in stand blijven van natuurlijke processen en (eco)systemen. Door goed gebruik te maken van de technologische mogelijkheden doen we hierbij geen concessies aan de kwaliteit van het eindresultaat.   Steeds meer van onze opdrachtgevers en gebruikers kiezen bewust voor duurzaamheid bij hun huisvesting en kijken daarbij verder dan de huidige regelgeving. Ze willen milieubewust Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en streven daarbij binnen hun praktische mogelijkheden naar een zo energieneutraal en klimaatneutraal mogelijke bedrijfshuisvesting. Immers 40% van de wereldwijde kooldioxide-uitstoot komt van gebouwen. Met haar multidisciplinaire teams beschikt DENC in eigen huis over de professionele expertise om haar opdrachtgevers hierin optimaal te adviseren en te begeleiden.
Duurzaam

Als multidisciplinair dienstverlener voor huisvesting en vastgoed realiseren wij duurzame projecten voor werken, winkelen, wonen en recreëren. DENC is sterk in totaaloplossingen. Onze innovatieve multidisciplinaire en integrale aanpak biedt bij uitstek de mogelijkheid duurzame maatregelen, technieken en materialen goed te onderzoeken, af te wegen en toe te passen. DENC is al vele jaren op een vanzelfsprekende wijze actief op het gebied van energiebesparing en duurzaam bouwen. Zo verzorgde DENC het ontwerp en de engineering van het eerste logistiek centrum in Nederland dat van de Dutch Green Building Council het BREEAM duurzaamheidcertificaat ontving! BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een beoordelingsmethode waarmee de duurzaamheid van gebouwen kan worden bepaald. DENC vergelijkt voor u op praktische wijze de investeringskosten, de effecten en de terugverdientijd (incl. evt. subsidiemogelijkheden) van de mogelijke maatregelen, zodat u uw eigen (milieu)bewuste keuzes kunt maken. Graag bespreken we met u de mogelijkheden voor uw huisvesting. Ons team is in staat de meest uiteenlopende vraagstukken op de juiste manier te beantwoorden met als vanzelfsprekend resultaat: natuurlijk rendement.
Praktische Werkwijze

Duurzaamheid begint met het ontwerpen van een gebouw dat zo lang mogelijk mee gaat. Zowel technisch als functioneel en esthetisch. DENC let daarom niet alleen op uw specifieke huidige programma van eisen en de bouwkwaliteit, maar ook op de marktconformiteit, flexibiliteit, aanpasbaarheid en belevingswaarde van uw huisvesting. De samenwerking tussen de architecten en logistiek adviseurs binnen DENC resulteert in de optimale locatie en lay-out van uw huisvesting en terrein. Functionaliteit, flexibiliteit en kosten van diverse scenario’s worden voor u vergeleken. De uitbreidingsmogelijkheden worden al mee ontworpen en met simulaties brengen wij gedetailleerd de manoeuvreerruimte voor het (vracht)verkeer in beeld. Onze Design & Build methode, waarbij het ontwerp van meet af aan wordt toegesneden op heldere aanbestedingspakketten voor gespecialiseerde leveranciers en onderaannemers, stimuleert prefabricage en Industrieel, Flexibel en Demontabel (IFD) bouwen. De scheiding van casco en afbouw betekent een groot voordeel voor toekomstige aanpassingen. Duurzaamheid is voor ons geen modegril maar verweven in onze gehele werkwijze. Op de volgende pagina’s vindt u voorbeelden van vele praktische duurzame maatregelen. Graag bespreken we met u de specifieke mogelijkheden voor uw huisvesting.
Breeam

bream expert
bream expert