Design, Engineering, Contracting
DENC is sterk in totaaloplossingen. Onze all-engineering biedt u het gemak en de efficiency van slechts één ervaren partij voor zowel projectmanagement, ontwerp en engineering.
Landgebruik, ecologie

LOCATIEKEUZE / TRANSPORT

 • Optimalisatie transportbewegingen t.b.v. uw bedrijfsvoering (leveranciers/afzetmarkt/multimodale knooppunten)
 • Nabijheid arbeidsmarkt, openbaar vervoer en veilige voetganger/fietsroutes
 • Nabij voorzieningen
 • Goede voorzieningen voor fietsers (overdekte/bewaakte stalling, douche/kleedruimte/kluisjes)
 • Scheiding verkeerssoorten op terrein
 

EFFICIENT GRONDGEBRUIK

 • Hergebruik bestaande faciliteiten
 • Intensief grondgebruik
 • Dubbel grondgebruik door stapelen van functies
 • Flex werkplekken (kantoren)
 • Compacte opslagsystemen
 

TERREININRICHTING / ECOLOGIE

 • Gesloten grondbalans (geen grondtransporten en zandaanvoer; behoud streekeigen afwerklaag)
 • Minimaliseren verhard oppervlak
 • Waterdoorlatende half open verhardingen
 • Scheiding afvalwater en hemelwater
 • Infiltratie van hemelwater, lozing op oppervlaktewater
 • Regenwaterretentie, open water buffering en vertraagde afvoer
 • Natuurvriendelijke oevers
 • Geen rioolwateroverstorten op oppervlaktewater
 • Bomen als natuurlijke zonwering, als windscherm (entrees, laad- en loszones) en als opvang van fijn stof
 • Ecologisch tuinplan (inheemse beplanting passend bij grondsoort en omgeving)
 • Habitat creëren voor potentieel kansrijke soorten
 • Ruimte voor compostering
 • Voorkomen van “strooilicht” van buitenverlichting
 • Integratie terrein met daklandschap
 • Helofyten filter (moerasplanten en bacteriën in zandbed waardoor afvalwater deels op oppervlaktewater geloosd kan worden)
 • Bedrijfshuisvesting als geluidsbuffer naar geluidsgevoelige functies