Design, Engineering, Contracting
DENC is sterk in totaaloplossingen. Onze all-engineering biedt u het gemak en de efficiency van slechts één ervaren partij voor zowel projectmanagement, ontwerp en engineering.
Visie

DENC wil op verantwoorde wijze tegemoetkomen aan de behoefte van het heden, rekening houdend met de toekomst. Dit betekent dat wij ons steeds rekenschap geven van de schaarste en eindigheid van grondstoffen en hulpbronnen, de opnamecapaciteit van onze atmosfeer en het belang van het in stand blijven van natuurlijke processen en (eco)systemen. Door goed gebruik te maken van de technologische mogelijkheden doen we hierbij geen concessies aan de kwaliteit van het eindresultaat.   Steeds meer van onze opdrachtgevers en gebruikers kiezen bewust voor duurzaamheid bij hun huisvesting en kijken daarbij verder dan de huidige regelgeving. Ze willen milieubewust Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en streven daarbij binnen hun praktische mogelijkheden naar een zo energieneutraal en klimaatneutraal mogelijke bedrijfshuisvesting. Immers 40% van de wereldwijde kooldioxide-uitstoot komt van gebouwen. Met haar multidisciplinaire teams beschikt DENC in eigen huis over de professionele expertise om haar opdrachtgevers hierin optimaal te adviseren en te begeleiden.